طرح مذهبی


وقتی که رو به وادی میقات می کنیم

با ذکر«یا حسین» مناجات می کنیم

 

مصداق «یا مُفتّح الأبواب» نام اوست

ما با حسین، سِیر سماوات می کنیم

 

مهرش که روزی دل هر کس نمی شود

با مهر او همیشه مباهات می کنیم

 

ما که عذاب قبر نداریم با حسین

با حرز یار، دفع بلیّات می کنیم

 

این که سرشت ما همه از خاک کربلاست

با منطق فلاسفه اثبات می کنیم

 

با کربلای او چه نیازی به جنّت است

اعراض از تمامی جنّات می کنیم

 

وقتی که نام حضرت ارباب می بریم

خوشنود قلب عمّه ی سادات می کنیم


محمد فردوسی