من که قسمتم نشد امسال، این برای اونایی که رفتند به پابوس عشق


این اربعین به لطف خدا کربلاییم ...