"إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم"(رعد/31)

خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند...


وقتی مردم اینگونه می خواهند چه می شود کرد؟!

وقتی به فساد خو گرفته باشد جامعه، معلوم است که تاب عدالت را ندارد!

طرح مذهبی