ماه رمضان بر همگی شما دوستان مبارکباد.


 روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه ...

بخورد روزه خودرا به گمانش که شب است

شاطر عباس صبوحی

گرافیک مذهبی