برای این یک بیت تصاویر زیادی به ذهنم رسید اما در نهایت نتیجه به این رسید..

روح شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس شاد


سلسله‌‌‌ی موی دوست حلقه‌ی دام بـلاست...

هرکه در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست

فؤاد کرمانی

امام حسین