طرح مذهبی


چون نامه ی جرم ما به هم پیچیدند

بردند به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه  ما بود ولی...

 ما را به محبت علـی بخشیدند


این پست در تلگرام:

https://telegram.me/meynab/941