امام حسین


من خانه زاد خانه و کاشانه ی توام

 از کودکی دخیل عزاخانه ی توام


اینجا تب مقایسه ی عقل و عشق نیست

 پس شاکرم حسین(ع)که دیوانه ی توام


ممزوج گشته اشک من و چای روضه ات

 مدیون این شراب ز میخانه ی توام


زلف دلم اگر چه پریشان شده ولی...

 امیدوار مرحمت شانه ی توام


گر روز و شب ز داغ غمت گریه می‌کنم

 مرهون لطف مادر فرزانه ی توام


پیراهن عزای مرا او بریده است

 او شمع راه گشته که پروانه ی توام


پای پیاده،سمت حرم،روز اربعین

 چشم انتظار دعوت شاهانه ی توام


زاهد بهشت می‌طلبد در عزایتان

 من هم خراب روضه ی ویرانه ی توام


فرشی نظر به دست شما دوخت از ازل

 گوید خمار باده و پیمانه ی توام


بهنام فرشی


این پست در تلگرام:

https://telegram.me/meynab/963

https://telegram.me/meynab/964