طراح مذهبی


آنگونه که حاجی ست در احرام پیاده

من هم شده‌ام سوی تو اعزام پیاده


طوفانم و می‌آیم و در حلقه عشاق

بر خویش سوارم ولی از نام پیاده


بر عرش سوارش بکنی روز قیامت

هر کس طرفت آمده یک گام پیاده


ای خاص‌ترین عام، می‌آیند دوباره

خاصان، طرفت در ملأعام پیاده


ای کاش بگویند که در راه حرم مرد

یک شاعر ایرانی ناکام، پیاده


زینب شده از ناقه پیاده که بیایند

بر تسلیتش لشکر خدام پیاده


مهدی رحیمی