طرح مذهبی


مهتاب چشمهای تو خورشید پرور است

هرکس که طالعش حسنی نیست کافر است


اصلاً نیاز نیست قیامت به پا کنی

یک قاسمی خدا به تو داده که محشر است


اصلاً شما نیاز نداری به معرکه

وقتی لب سکوت تو شمشیر حیدر است


قسمت نبود تا که ببینند مردمان...

بازوی تو ادامۀ فتّاح خیبر است


علی اکبر لطیفیان