خوشا به حال دوستانی که لیاقت داشتند به پابوسی حریم عشق بروند...

ما که قسمتمون نشد ، قسمت ما حسرت...


درد من مولا فقط درمان شود با دیدنت...

 شاید اصلا این مریضی از فراق کربلاست