عمری است دخلیم به ضریحی که نداری ...

السلام علیک یا فاطمة الزهرا(س)

طرح مذهبی فاطمیه