اشعار مولانا


جانی و جهانی و جهان با تو خوش است ...

مولانا


این پست در تلگرام:

https://t.me/meynab/1350