این وبلاگ راه اندازی شد برای اعلام دغدغه های شخصی خودم . در زمینه فرهنگ - سیاست - دین - عشق و ...

یک مهندس که احساسی شده است !! 

قبل از این صرفا در فیسبوک بودیم و حالا در اینجا هم خواهیم جنگید .. به حول و قوه الهی . 

ابراهیم هادی