بر من لباس نوکریم را کفن کنید ... نوکر بهشت هم برود با نوکر است

شهید مدافع حرم خادم الحسین(ع)، امیر سیاوشی