طرح مذهبی

خبری می‌رسد از راه، خبر نزدیک است

آب و آیینه بیارید سحرنزدیک است


طبق آیات وروایات رسیده ای قوم

جمعۀ آمدن او به نظر نزدیک است


عاقبت فصل زمستان به سرآید روزی

باز هم گل دهد این باغ ثمر نزدیک است


قطره چون رود شود راه به جایی ببرد

به دعای فرج جمع اثرنزدیک است


با ظهورش حرم فاطمه را می‌سازیم

بار بربند برادر که سفر نزدیک است


راه دور دل ما تا به درخیمه او

از درخانۀ زهرا چقدر نزدیک است


آه گفتم که در خانه و یادم آمد

غربت مادر و اندوه پدر نزدیک است


گرچه از آتش درسوخته جانم اما

بیشتر روضۀ کوچه به جگر نزدیک است


باز کابوس سراغ پسری آمده است

باز می‌لرزد و انگار که شر نزدیک است


مادرت را ببر از رهگذر نامردان

کوچه بند آمده از کینه خطر نزدیک است


تا که افتاد زمین زلزله درعرش افتاد

هاتفی گفت: قیامت به نظر نزدیک است


دو قدم رفته نرفته نفسش بند آمد

پسرش گفت بیا، خانه دگر نزدیک است

...

داغ مادر به جگر می‌رسد اما انگار

اثرداغ برادر به  کمر نزدیک است...


محسن عرب خالقی


ایام شهادت حضرت زهرا(س) تسلیت باد...