سید ابراهیم رئیسی


سید ابراهیم رئیسی:

"مصمم هستیم شرایط را  به نفع مردم تغییر دهیم."