طرح مذهبی

باران گرفت و دلهره آمد سراغ من ...

خاکی ترین مزار، گل آلود می شود


این ایام که ایام زیارت خانه خدا و اعمال حج است، بارندگی این حال را برای قبرستان بقیع پیش آورده است...