طرح مذهبی


در راه عشق بُعد منازل حجاب نیست ...

دوری گمان مبر که بُود مانع وصال


عضویت در کانال تلگرام گرافیک دینی:

https://t.me/meynab