این تصویر مربوط به بازدید رهبر انقلاب از منزل شهید محمد حسین حدادیان است . شهید حدادیان در خیابان پاسداران تهران به دست دراویش گنابادی به شهادت رسیدند.  روح این شهید عزیز قرین رحمت باد.


"اگر مجاهدت فداکارانه جوانان این مرز و بوم که به این شهادت‌ها منتهی شده است نمـی‌بود، همه روزهـای این ملت، در زیر چتـر سیاه ظلم و تجـاوز و دخالت دشمنان اسلام و ایران، به شب‌های تار بدل می گشت."

رهبر معظم انقلاب