گرافیک مذهبی

السلام علیک یا اباعبدالله(ع)


باز با گریه به آغوش تو بر می گردم ...

چون غریبی که خودش را برساند به حرم


استاد فاضل نظری


شعر با اندکی تغییر، اصل شعر اینگونه است:

باز با گریه به آغوش تو بر می گردم ...

چون غریبی که خودش را برساند به وطن