شهید بهشتی

شهید بهشتی(ره): من ذره‌ای در عمرم از مرگ نترسیدم و تعجب می‌کنم که یک مسلمانی از مرگ بترسد.


روح این شهید عزیز قرین رحمت باد. چقدر خون دلها خورده شده برای این انقلاب و اسلام، مراقب این خونها باشیم...

یاعلی مدد