ادوبی 2019

نگاهی به آخرین ویژگی‌های افزوده شده به نرم افزارهای فتوشاپ، ایندیزاین و ایلوستریتور در نسخه 2019 :


نرم افزار ایلوستریتور نسخه 2019

دانلود

ویژگی های جدید(انگلیسی)


نرم افزار فتوشاپ نسخه 2019

دانلود

ویژگی های جدید(انگلیسی)

ویدئو (فارسی)


نرم افزار ایندیزاین 2019

دانلود

ویژگی های جدید(انگلیسی)

ویدئو


(نرم افزار ایندیزاین تا این لحظه برای دانلود در سایت های داخلی عرضه نشده ، در اولین فرصت لینکش قرار داده خواهد شد.)

توصیه من همواره استفاده از منابع انگلیسی بوده تا فارسی. بر همین اساس لینک های انگلیسی رو قرار دادم تا تسلط شما دوستان بر زبان انگلیسی هم تقویت شود.